Ładowanie...

Wiedza o finansach wpływa na postawy i zachowania konsumentów

Im więcej wiemy o finansach, tym mądrzej zachowujemy się podczas zakupów i nie mamy problemów z regulowaniem zobowiązań – wynika z raportu Kapitalni.org. Dodatkowo, staramy się oszczędzać – blisko 60 proc. uczestników kursów lub spersonalizowanych ścieżek edukacji na platformie deklaruje, że ma odłożone pieniądze. Zachowujemy także większą ostrożność w sieci – 61 proc. osób poszerzających swoja wiedzę ma świadomość, jak bezpiecznie korzystać z internetu.

Raport efektywności przygotowany przez firmę Maison & Partners dla platformy sprawdzał wiedzę na temat finansów wśród Polaków, którzy korzystali z kursów na portalu, a także wśród osób, które tego nie robiły. Badanie pokazało, że informacje zawarte na platformie przyczyniły się do wzrostu wiedzy finansowej zarówno na poziomie subiektywnej oceny, jak i obiektywnych wskaźników respondentów.

Platforma edukacyjna Kapitalni.org działa od czerwca 2015 r. Twórcy serwisu Kapitalni.org kierowali się zasadą tzw. efektywnej edukacji finansowej. Celem portalu jest dostarczanie użytkownikom wiedzy o finansach w przyjaznej formie oraz weryfikacja i stałe mierzenie postępów w nauce.

– W porównaniu z osobami, które nie brały udziału w programie, uczestnicy Kapitalnych istotnie częściej poprawnie odpowiadają na pytania sprawdzające wiedzę ze wszystkich dziedzin, których dotyczą kursy, a przy tym są bardziej pewni siebie w obszarze finansów. Jako dużą lub bardzo dużą swoją wiedzę w tym zakresie ocenia 38 proc. badanych, którzy korzystają z informacji zawartych na platformie i 25 proc. respondentów, którzy nie korzystali z Kapitalnych – mówi Agnieszka Szczepanik, kierownik projektu Kapitalni.org.

Pożyczanie i wychodzenie z długów

Jak pokazuje raport Kapitalni.org, wiedza, którą zdobywamy, przekłada się na naszą postawę i zachowania. Respondenci, którzy korzystali z portalu, wykazują się bardziej odpowiedzialnymi zachowaniami w obszarze pożyczania. – Częściej deklarują, że nie mają problemów ze spłatą na czas swoich zobowiązań finansowych niż osoby, które nie robiły kursów na platformie (43 proc. vs. 38 proc.). Widzimy, że program zaczyna mieć wpływ nie tylko na wiedzę, ale także zachowania uczestników – mówi Agnieszka Szczepanik z Kapitalni.org.

Wśród osób, które nie regulowały swoich długów w terminie, najczęściej wymienianymi powodami tego stanu były: zła sytuacja materialna, brak pracy lub jej utrata, a także konieczność opóźnienia spłaty innej raty, aby móc opłacić pozostałe zobowiązania.

Co pocieszające, na pytanie, czy udało się pokonać kłopoty z regulowaniem zaległych płatności, aż 77 proc. uczestników Kapitalni.org odpowiedziało, że obecnie robi to terminowo. W przypadku pozostałych badanych odsetek ten wyniósł 73 proc. Dodatkowo, jak wynika z raportu, choć uczestnicy programu mają istotnie więcej pożyczek i częściej je zaciągają niż osoby nieuczestniczące w kursach, to prawdopodobieństwo niespłacenia zobowiązania finansowego w tej grupie jest niemal dwukrotnie niższe niż wśród osób, które nie pogłębiały wiedzy korzystając z narzędzi zgromadzonych na platformie.

Wejdź na http://zdolnosckredytowainfo.pl/ i dowiedz się więcej na temat pożyczek i kredytów >>

Oszczędzanie

A jak nasza wiedza przekłada się na postawy wobec oszczędzania? Jak pokazuje raport efektywności platformy, wśród osób poszerzających swoje umiejętności w tym zakresie można zaobserwować bardziej pozytywną postawę wobec odkładania pieniędzy, niż wśród tych badanych, którzy tego nie robią. Uczestnicy Kapitalni.org także częściej deklarują posiadanie oszczędności niż osoby, które nie wzięły udziału w programie (58 proc. vs 52 proc.).

Warto przy tym zauważyć, że choć osoby nieuczestniczące w programie silniej deklarują, że nie mają wystarczającego dochodu, aby oszczędzać, to nie ma istotnych różnic w dochodach obydwu grup.

Zarządzanie budżetem

– Osoby, które poszerzały wiedzę finansową na platformie, częściej niż pozostali respondenci stosują także różne metody oszczędzania: używają żarówek energooszczędnych, patrzą na promocje podczas zakupów czy porównują ceny produktów w różnych sklepach, a także ograniczają zbędne wydatki. Widać, że wprowadzają uzyskaną w programie wiedzę w życie – mówi Agnieszka Szczepanik z Kapitalni.org.

Bezpieczeństwo w sieci

Raport Kapitalni.org pokazuje również, że im więcej wiemy, tym czujemy się pewniej poruszając się w internecie. Osoby, które ukończyły kursy na platformie Kapitalni.org, mają istotnie większe poczucie bezpieczeństwa w sieci niż klienci niebiorący udziału w programie. Prawdopodobnie w dużej mierze związane jest to z częstszym w tej grupie podejmowaniem działań zwiększających to bezpieczeństwo. Wśród najpopularniejszych badani wskazywali: zwracanie uwagi na pasek adresowy, gdy zostajemy przekierowani na podstronę, na której się logujemy, używanie innych haseł do różnych kont, sprawdzanie opinii o sklepie internetowym, z którego korzystamy po raz pierwszy oraz zmienianie haseł.

Psychologia finansów

Czy większa wiedza finansowa może pozytywnie wpłynąć na nasze zachowania podczas zakupów? Jak pokazuje raport Kapitalni.org, jak najbardziej. – Wśród osób, które uczestniczyły w naszych kursach, obserwuje się niższy poziom zachowań świadczących o łatwości wydawania pieniędzy. Badani  mają mniejszą skłonność do podejmowania spontanicznych decyzji zakupowych, wydawania pod wpływem impulsu, czy nieprzywiązywania zbyt dużej wagi do cen nabywanych produktów – mówi Agnieszka Szczepanik z Kapitalni.org.

Efektywna edukacja

W Polsce jest prowadzonych wiele działań edukacyjnych w obszarze finansów. Mimo to nadal mnóstwo konsumentów ma problem ze swoim budżetem. Wystarczy wspomnieć, że na koniec czerwca ponad 2,4 mln osób w naszym kraju zmagało się z problemem nieregularnie spłacanych należności (wynika z danych Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor i Biura Informacji Kredytowej).

Raport Kapitalni.org pokazuje, że efektywne działania edukacyjne wpływają pozytywnie na wiedzę i zachowania konsumentów. Osoby, które ukończyły kursy na platformie, sprawniej dysponują swoim budżetem, a także podejmują lepsze decyzje finansowe.

– Użytkownicy portalu po ukończeniu testu osobowości finansowej, otrzymują indywidualną ścieżkę nauki. Dzięki temu mogą poprawić swoją wiedzę w obszarach, które sprawiają im największą trudność, a także rozwijać te, które ich interesują – mówi Agnieszka Szczepanik z Kapitalni.org. – W Polsce potrzeba skutecznych i długofalowych działań z obszaru edukacji finansowej. Takich, które będą nie tylko źródłem fachowej wiedzy, ale także będą angażować konsumenta na dłużej. Jak pokazuje raport efektywności platformy, filozofia i narzędzia Kapitalni.org motywują Polaków do pogłębiania wiedzy i tym samym pozytywnie wpływają na ich zachowania i postawy w życiu codziennym – podsumowuje.

Zobacz
TOP