Ładowanie...

Dlaczego 11 Listopada obchodzimy Święto Niepodległości?

11 listopada będzie przypadać 100 rocznica odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Narodowe Święto Niepodległości to oczywiście najważniejsze ze świąt w ciągu roku. Obchodzone jest dla upamiętnienia 11 listopada 1918 roku, gdy Polska po 123 latach niewoli się odrodziła. Dlaczego to właśnie w ten dzień obchodzimy to święto? Co takiego wydarzyło się 11 listopada 1918 roku?

Polska z mapy świata zniknęła w 1795 roku, gdy Rosja, Prusy oraz Austria dokonały trzeciego rozbioru Polski. Dopiero Wielka Wojna nazwana potem I wojną światową dała nam szanse na odrodzenie co stało się właśnie 11 listopada 1918 roku. 

Zobacz również: 11 Listopada - scenariusz przedstawienia dla uczniów >> 

Niektórzy zastanawiają się czy owa data jest jedynie symbolem? Warto oczywiście podkreślić, że odzyskiwanie niepodległości było stopniowym procesem a wybór 11 listopada również nie był przypadkowy. To właśnie wtedy na froncie zachodnim zakończyła się I wojna światowa. Dzien odzyskania przez Polskę niepodległości upamiętnia przekazanie władzy przez Radę Regencyjną w ręce Józefa Piłsudskiego. Marszałek został wtedy Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich. Po przeprowadzonych negocjacjach wojska niemieckie zaczęły się wycofywać z Królestwa Polskiego, rozbrojony został w Warszawie niemiecki garnizon. Dzień później Piłsudski otrzymał misję tworzenia rządu. 

Dzieje obchodów Narodowego Święta Niepodległości

Święto Niepodległości ustanowione zostało w ostatnich latach II RP. Obchody na nowo zostały przywrócone dopiero w 1989 roku. Warto również zauważyć, że do roku 1937 Polska Partia Socjalistyczna świętowała niepodległość 7 listopada, co było datą utworzenia Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej. Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości dopiero przez ustawę w dniu 23 kwietnia 1937 roku, a wiec dopiero prawie po 20 latach od odzyskania niepodległości i do momentu wybuchu II wojny światowej to  święto było obchodzone jedynie dwa razy. W czasie okupacji hitlerowskiej jak wiadomo również świętowanie nie było możliwe. 

W roku 1945 władze komunistyczne wprowadziły święto państwowe 22 lipca, co było datą pamiątkową podpisania Manifestu PKWN i było to Narodowe Święto Odrodzenia Polskiu. W okresie PRL wiele razy były organizowane w całym kraju manifestacje patriotyczne 11 listopada, ale były one również brutalnie tłumione przez oddziały ZOMO, a uczestnicy byli aresztowanie przez Służbę Bezpieczeństwa. 

Przywrócone do obchodzenia Święto Niepodległości zostało dopiero przez Sejm PRL IX kadencji w 1989 roku i wtedy wprowadzona została nazwa Narodowe Święto Niepodległości. Pod ta nazwą święto obchodzone jest również współcześnie. W bieżącym roku zaś będziemy mieli okazje obchodzić wyjątkową bo 100 rocznicę.

 

Zobacz
TOP